Personvern

StubHub respekterer personvernet ditt. Denne personvernerklæringen forklarer vår innsamling, bruk, utlevering, lagring og beskyttelse av personopplysningene dine.

Virkeområde

Denne personvernerklæringen gjelder for alle nettsteder, applikasjoner, tjenester eller verktøy fra StubHub (samlet kalt "Tjenestene") som viser til denne personvernerklæringen, uansett hvordan du får tilgang til eller bruker dem, også gjennom mobilenheter.

Personvernerklæringen gjelder også for levering av StubHubs tjenester gjennom nettsteder, applikasjoner, tjenester og verktøy fra StubHubs partnere som viser til den, og/eller hvor oppføringene dine og innholdet i dem kan bli publisert eller annonsert i samsvar med denne personvernerklæringen.

Vi kan når som helst endre personvernerklæringen ved å legge ut en endret versjon på dette nettstedet sammen med ikrafttredelsesdatoen for den endrede versjonen. Vi kommer til å kunngjøre viktige endringer i personvernerklæringen gjennom Tjenesten eller e-post.

Personopplysninger vi samler inn

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for den aktuelle fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Etter vår oppfatning omfatter ikke personopplysninger opplysninger som har blitt anonymisert eller sammenstilt på en slik måte at de ikke lenger kan brukes til å identifisere en spesifikk fysisk person, i kombinasjon med andre opplysninger eller på annen måte.

Vi samler inn personopplysninger fra deg når du bruker Tjenestene.

Vi samler inn personopplysninger fra deg og fra enhver enhet (inkludert mobilenheter) som du bruker når du: bruker Tjenestene, registrerer en konto hos oss eller hos en partner hvor vi tilbyr billettjenester direkte eller gjennom tredjeparts databehandlere/leverandører, gir oss opplysninger i et nettskjema, i forbindelse med kampanjer (inkludert loddtrekninger), oppdaterer eller legger til opplysninger i kontoen, deltar i diskusjoner på fellesskapstavler, eller når du på annen måte kommuniserer med oss.

Noen av disse personopplysningene er nødvendige for å inngå "Brukeravtalen" vår (definert som Brukeravtalen eller Vilkårene knyttet til Tjenestene en bruker oppretter tilgang til), for eksempel for å kunne identifisere deg, gjøre det mulig for deg å benytte Tjenestene eller behandle en transaksjon. Det er frivillig å oppgi andre personopplysninger, men det kan være nødvendig for å kunne bruke Tjenestene.

Vi kan i tillegg samle inn personopplysninger fra andre kilder, som beskrevet nedenfor.

Personopplysninger som du oppgir til oss når du bruker Tjenestene eller registrerer en konto hos oss:

 • Identifiserende opplysninger som navn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, selgeropplysninger eller organisasjonsnummer når du registrerer en konto hos oss.
 • Opplysninger du oppgir til oss når du oppretter en profil på StubHub, som profilbilder, tilgang til kamera- og/eller bildebibliotek (hvis du velger å aktivere en slik tjeneste på datamaskinen eller enheten); arrangement som du på grunnlag av kjøpene i StubHub skal eller har vært på ("Min aktivitet"); favorittartistene, -showene, -lagene, -arrangementene, -sjangerne eller andre arrangementsrelaterte interesser på grunnlag av musikkbibliotekene du har skannet (hvis du velger å aktivere en slik tjeneste på datamaskinen eller enheten) og alt som du angir som favoritter på StubHub (samlet kalt "Favoritter"); visningshistorikken din i StubHub når det gjelder arrangement eller artister; identiteten og kontaktopplysningene til vennene dine på grunnlag av kontaktene i adresseboken på telefonen din (hvis du velger å aktivere en slik tjeneste på datamaskinen eller enheten) og vennelisten din i alle kontoer i sosiale medier som du kobler til.
 • Kjøps- eller salgsopplysninger som du oppgir til oss under en transaksjon, eller annet transaksjonsbasert innhold som du skaper, eller som er knyttet til kontoen din på grunn av en transaksjon du har tatt del i.
 • Annet innhold som du skaper, eller som er knyttet til kontoen din (som visning av billetter eller forsøk på betaling).
 • Økonomiske opplysninger (som opplysninger knyttet til kredittkort, debetkort, PayPal eller bankkonto) i forbindelse med en transaksjon.
 • Opplysninger om porto, frakt, fakturering og andre opplysninger som brukes til å kjøpe eller sende en vare, og i tillegg – når posttjenester leveres gjennom et av programmene våre – opplysninger som er nødvendige for tollklarering (som organisasjonsnummer eller andre ID-nummer) og relevante fraktopplysninger (som sporingsnummer og sporingsoppdateringer).
 • I noen tilfeller kan du oppgi alder, kjønn, interesser og favoritter når du bruker Tjenestene.
 • Du kan også oppgi andre opplysninger via et nettskjema, ved å oppdatere eller legge til opplysninger i kontoen, ved å delta i fellesskapsdiskusjoner, chatter, løsing av tvister eller henvisningstjenester, eller når du på annen måte kommuniserer med oss.
 • Opptak av telefonkommunikasjon, så fremt det har blitt innhentet samtykke til opptak i samsvar med gjeldende lover og regler.
 • Ytterligere opplysninger som vi i henhold til nasjonale lover og regler har plikt eller tillatelse til å samle inn og behandle for å kunne godkjenne eller identifisere deg, eller for å kontrollere opplysningene vi har samlet inn.

Personopplysninger som vi samler inn automatisk når du bruker Tjenestene eller registrerer en konto hos oss:

 • Vi samler inn opplysninger om samhandlingen din med Tjenestene, annonseinnstillingene dine og kommunikasjonen med oss. Dette er opplysninger som vi får fra enheter (inkludert mobilenheter) som du bruker når du oppretter tilgang til Tjenestene. Slike opplysninger kan blant annet omfatte følgende: enhets-ID eller unik identifikator, enhetstype, annonse-ID og unik enhetskode.
 • Posisjonsopplysninger, inkludert posisjonsopplysninger fra mobilenheter. Husk at de fleste mobilenheter lar deg kontrollere eller deaktivere appers bruk av posisjonstjenester på mobilenheten, i enhetens innstillingsmeny.
 • Opplysninger om datamaskin og tilkobling, som for eksempel statistikk om sidevisninger, trafikk til og fra nettsteder, henvisende URL-adresse, annonseopplysninger, IP-adresse og nettleserlogg.

Personopplysninger vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologi

 • Vi bruker informasjonskapsler, nettsignal, unike identifikatorer og lignende teknologi til å samle inn opplysninger om sidene du viser, koblingene du klikker på, og andre handlinger du foretar mens du bruker Tjenestene, eller i annonse- og e-postinnhold.
 • Du finner mer informasjon om vår bruk av slik teknologi og hvordan du kan kontrollere den, under Informasjonskapsler, nettsignal og lignende teknologi (også kalt retningslinjer for informasjonskapsler).

Personopplysninger som samles inn fra andre kilder

 • Vi supplerer personopplysningene som vi samler inn direkte, med opplysninger som vi samler inn fra tredjeparter, og legger disse til kontoopplysningene dine. Vi samler for eksempel inn og bruker demografiske og andre opplysninger som er offentlig tilgjengelige i det aktuelle landet, ytterligere kontaktopplysninger, kredittopplysninger og opplysninger fra kredittopplysningsbyråer, i den grad gjeldende nasjonale lover og regler tillater det.
 • Vi lar deg dele opplysninger med sosiale medienettsteder, bruke sosiale medienettsteder til å opprette konto eller koble kontoen til det aktuelle sosiale medienettstedet. Slike sosiale medienettsteder kan gi oss automatisk tilgang til visse personopplysninger som de har lagret om deg (f.eks. innhold du har sett, innhold du har likt, og opplysninger om hvilke annonser du har blitt vist og har klikket på osv.). Hvis du gir oss tilgang til et nettsted som har videoinnhold, godtar du at vi kan dele videovisningen din – eller samle inn opplysninger om videovisningen din fra – tredjeparters sosiale medienettsteder i minst to år eller inntil du trekker tilbake samtykket eller koblingen til det sosiale medienettstedet. Du kan kontrollere hvilke personopplysninger du gir oss tilgang til, gjennom personverninnstillingene på det aktuelle sosiale medienettstedet og gjennom tillatelsene som du gir oss når du gir oss tilgang til personopplysninger som det aktuelle sosiale medienettstedet har lagret om deg. Ved å knytte kontoen din til en konto som administreres av et sosialt medienettsted, og gi oss tilgang til slike opplysninger, godtar du at vi kan samle inn, bruke og lagre opplysninger som vi får fra slike sosiale medienettsteder i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi kan også bruke programtillegg og annen teknologi fra ulike sosiale medienettsteder. Hvis du klikker på en kobling via et programtillegg for et sosialt medium, oppretter du frivillig en tilkobling til det aktuelle sosiale medienettstedet.
 • Hvis du gir oss personopplysninger om noen andre, må du ha samtykke fra denne andre personen til å gjøre det. Du godtar å informere dem om hvordan vi samler inn, bruker, utleverer og lagrer personopplysningene deres i samsvar med personvernerklæringen vår.

Hvordan vi bruker personopplysningene dine

Vi bruker personopplysningene dine til å levere og forbedre Tjenestene, levere personlig tilpassede opplevelser til deg på nettstedene våre, kontakte deg om kontoen din og Tjenestene, levere personlig tilpassede annonser og markedsføring til deg og avsløre, hindre, begrense og granske svindel og ulovlige handlinger.

Vi bruker personopplysningene som vi samler inn fra deg, til en rekke ulike formål og i samsvar med de ulike rettslige behandlingsgrunnlagene. Nedenfor finner du et sammendrag av hvordan og på hvilket rettslig grunnlag vi bruker personopplysningene dine.

Vi bruker personopplysningene dine til å oppfylle en avtale med deg og levere Tjenestene til deg, til å oppfylle de rettslige forpliktelsene våre, til å beskytte de grunnleggende interessene dine eller slik det er nødvendig ut fra samfunnsmessige hensyn. Dette omfatter blant annet:

 • Behandle betalinger, administrere kontoer, drive, måle og forbedre Tjenestene, beskytte og sikre Tjenestene og tilpasse nettstedsinnhold som inneholder produkter og tjenester som du kan like, på grunnlag av handlingene du foretar.
 • Ta kontakt med deg i tilknytning til kontoen din, feilsøke problemer med kontoen din, løse tvister, innkreve avgifter og skyldige beløp eller slik det ellers er nødvendig for å levere kundestøtte til deg.
  • Når vi kontakter deg for formålene som er angitt ovenfor, kan vi kontakte deg via e-post, telefon, SMS/tekstmeldinger, brevpost og varsler på mobilenheter.
  • Når vi kontakter deg via telefon, kan vi av effektivitetshensyn bruke automatisk oppringing eller forhåndsinnspilte samtaler og tekstmeldinger som beskrevet i Brukeravtalen i samsvar med gjeldende lover og regler. Meldings- og datakostnader kan påløpe
 • Levere andre tjenester som du ber om når vi samler inn opplysninger, som beskrevet.
 • Vi bruker generelle posisjonsopplysninger til å levere posisjonsbaserte tjenester til deg (som annonser, søkeresultater og personlig tilpasset innhold).
 • Hindre, avsløre, begrense og granske svindel, sikkerhetsbrudd eller andre potensielt forbudte eller ulovlige handlinger, og/eller på annen måte oppfylle lov- og regelkrav.
 • Håndheve Brukeravtalen, denne personvernerklæringen eller andre retningslinjer.

Vi bruker personopplysningene dine til å fremme våre legitime interesser så langt rettighetene og frihetene dine ikke veier tyngre enn disse interessene. Vi har gjennomført prosedyrer for å sikre at interessene våre veies mot rettighetene dine. Slik fremming kan blant annet omfatte:

 • Personlig tilpassing, måling og forbedring av Tjenestene og utvikling av nye Tjenester.
 • Personlig tilpassing, måling og forbedring av innholdet vårt og annonsering basert på annonseinnstillingene dine.
 • Kontakte deg via e-post eller brevpost for å tilby deg kuponger, rabatter og kampanjetilbud, registrere meningene dine gjennom spørreundersøkelser og informere deg om Tjenestene, i samsvar med gjeldende lover og regler.
 • Kontakte deg om politiske spørsmål – eller andre aktuelle hendelser – som har sammenheng med evnen din til å bruke Tjenestene. Dette kan innebære en invitasjon til å ta del i underskriftskampanjer, brevskriving, opprop eller andre former for politiske kampanjer.
 • Levere målrettet markedsføring, tjenesteoppdateringer og kampanjetilbud basert på kommunikasjonsinnstillingene dine.
 • Måle resultater av e-postbaserte markedsføringskampanjer (f.eks. ved å analysere åpne- og klikkfrekvenser).
 • Måle selgeres prestasjoner.
 • Overvåke og forbedre informasjonssikkerheten på nettstedet vårt og på mobilapplikasjoner.

Med samtykke fra deg kan vi bruke personopplysningene dine til å:

 • levere markedsføring, varsel eller prisvarsel til deg basert på innstillingene dine, via telefonsamtaler, e-post eller tekstmeldinger
 • levere markedsføring fra andre selskaper i eBay Inc.-konsernet
 • levere markedsføring til deg fra tredjeparter
 • tilpasse annonser fra tredjeparter som du kan se på tredjeparters nettsteder
 • bruke din nøyaktige posisjon til å levere posisjonsbaserte tjenester
 • bruke sensitive personopplysninger til å forenkle visse typer transaksjoner

Du kan når som helse trekke tilbake samtykket.

Vi kan bruke teknologi som blir ansett for å være automatiserte avgjørelser eller profilering. Vi skal ikke fatte automatiserte avgjørelser om deg som i betydelig grad påvirker deg, med mindre en slik avgjørelse er nødvendig som del av en avtale vi har med deg, vi har fått samtykke fra deg, eller loven pålegger oss å bruke slik teknologi.

Din mulighet til å påvirke bruken vår av personopplysningene dine

Du kan påvirke hvordan vi bruker personopplysningene dine til å kommunisere med deg, om vi kan sende deg markedsføringsinformasjon, hvordan vi leverer tilpassede og relevante annonser til deg, og om du ønsker å være pålogget kontoen din.

Kommunikasjonsinnstillinger

Du kan kontrollere innstillingene for e-postkommunikasjon gjennom Min konto.

Markedsføring

Dersom du ikke ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du reservere deg mot dette via koblingen i en e-post du har mottatt, endre varslingsinnstillinger gjennom Min konto, angi kommunikasjonsinnstillinger ved hjelp av fremgangsmåten beskrevet i direkte kommunikasjon fra oss, eller kontakte oss som beskrevet i punktet Kontakt oss nedenfor. Husk at vi ikke selger, leier ut eller på annen måte utleverer personopplysningene dine til tredjeparter for deres markedsføringsformål uten uttrykkelig samtykke fra deg.

Annonsering

Dersom du ikke ønsker å ta del i annonsetilpassingsprogrammene våre, kan du reservere deg mot dette ved å følge anvisningene angitt i den aktuelle annonsen, eller gjennom programmene beskrevet under Informasjonskapsler, nettsignal og lignende teknologi. Virkningen av en reservasjon er at den personlig tilpassede annonseringen opphører, men reservasjonen hindrer ikke innsamling av personopplysninger som ellers beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi tillater ikke at tredjeparter sporer eller samler inn personopplysninger på nettstedene våre til deres egne annonseringsformål, uten uttrykkelig samtykke fra deg.

Automatiske vennskap

Dersom du velger å synkronisere Facebook-profilen eller -adresseboken med StubHub-kontoen, vil du automatisk se dine venners aktiviteter (f.eks. om de har deltatt eller deltar på et arrangement) og favorittene deres i Min aktivitet-nyhetsvarslingen din, og omvendt. Du kan deaktivere automatisk vennskap-funksjonen og delingsinnstillingene (deriblant velge om du skal dele eller ikke dele bestemte elementer i Min aktivitet-nyhetsvarslingen) i kontoinnstillingene.

Forbli pålogget

Når du logger på kontoen din i Tjenestene, kan vi gi deg mulighet til å velge om du skal forbli pålogget kontoen i en viss tidsperiode. Dersom du bruker en offentlig eller delt datamaskin, anbefaler vi at du ikke velger å forbli pålogget. Du eller en annen bruker av datamaskinen/nettleseren som du er pålogget, kan se og få tilgang til de fleste delene av kontoen din og kan foreta visse handlinger i denne perioden uten ytterligere samtykke. Handlinger som du eller en annen bruker av en slik datamaskin/nettleser kan utføre, omfatter blant annet:

 • se et element
 • fullføre kjøp eller legge til elementer i handlekurven
 • legge til favoritter
 • se Min konto-siden
 • se eller redigere bestillingsdetaljer
 • se profilsiden eller informasjon om vennene dine
 • gjennomføre ettersalgsaktiviteter

Dersom du forsøker å endre passord eller bruker-ID, oppdatere andre kontoopplysninger eller forsøker å utføre andre kontohandlinger enn de som er angitt ovenfor, kan du være nødt til å oppgi passord.

Du kan vanligvis avslutte den påloggede økten ved å logge ut og/eller slette informasjonskapslene. Hvis du har aktivert visse personverninnstillinger for nettleseren, kan du kanskje avslutte den påloggede økten ved å lukke nettleseren. Hvis du bruker en offentlig eller delt datamaskin, bør du logge ut og/eller slette informasjonskapslene når du er ferdig med å bruke Tjenestene, for å beskytte kontoen og personopplysningene dine.

Hvordan du kan få innsyn i, kontrollere og rette personopplysninger

Vi respekterer retten din til å få innsyn, rette, be om sletting eller be om at vi begrenser bruken av personopplysningene dine, i samsvar med gjeldende lover og regler. Vi gjennomfører dessuten tiltak for å sikre at personopplysningene vi samler inn, er nøyaktige og oppdaterte.

 • Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi innehar om deg.
 • På anmodning gir vi deg en kopi av personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format, og vi kan også gjøre dem tilgjengelig for andre selskaper.
 • Dersom personopplysningene dine er feil eller ufullstendige, kan du be oss om å oppdatere dem.
 • Du har rett til å protestere mot at vi behandler personopplysninger dine.
 • Du kan også be oss om å slette eller begrense bruken vår av personopplysningene dine, men denne retten er lovpålagt og kan påvirke tilgangen din til noen av Tjenestene.

Innsyn i, retting og sletting av personopplysninger

Du kan se, gå gjennom og endre de fleste personopplysningene dine ved å logge på kontoen din. Vi ber deg om å oppdatere personopplysningene dine umiddelbart hvis de har blitt endret eller er unøyaktige. Husk at du kanskje ikke vil kunne endre eller fjerne offentlige innlegg som du har publisert.

Vi respekterer enhver lovfestet rett som du har til få innsyn i, endre eller slette personopplysningene dine. Du kan be om innsyn og få kunnskap om eventuelle gebyrer – i fall nasjonale lover og regler tillater slike – ved å kontakte oss slik det er beskrevet i punktet Kontakt oss nedenfor. Når du har en lovfestet rett til å be om innsyn eller retting eller sletting av personopplysningene dine, kan vi i noen tilfelle likevel nekte slikt innsyn, retting eller sletting av personopplysningene dine i samsvar med gjeldende nasjonale lover og regler.

Hvis du ber om at vi slutter å behandle noen av eller alle personopplysningene dine, eller du trekker tilbake (når aktuelt) samtykket til at vi kan bruke eller utlevere personopplysningene dine til formålene angitt i denne personvernerklæringen, kan vi kanskje ikke levere deg alle Tjenestene og kundeservicen som tilbys til brukerne våre, og som er tillatt i henhold til denne personvernerklæringen og Brukeravtalen.

Når du ber om det, skal vi avslutte kontoen din og fjerne personopplysningene dine så raskt som vi med rimelighet kan klare, basert på kontoaktiviteten din og i samsvar med gjeldende nasjonale lover og regler.

Hvordan vi kan utlevere personopplysningene dine

Vi kan utlevere personopplysningene dine til andre selskaper i eBay Inc.-konsernet eller til tredjeparter. Slik utlevering kan være nødvendig for at vi skal kunne gi deg tilgang til Tjenestene, oppfylle de rettslige forpliktelsene våre, håndheve Brukeravtalen, legge til rette for markedsførings- og annonseringsaktivitetene våre, eller hindre, avsløre, begrense og granske svindel eller ulovlige handlinger i tilknytning til Tjenestene. Vi forsøker å begrense mengden personopplysninger vi utleverer, til det som er direkte relevant og nødvendig for å oppnå det angitte formålet. Vi selger ikke, leier ikke ut og utleverer ikke på annen måte personopplysningene dine til tredjeparter for deres markedsførings- og annonseringsformål uten samtykke fra deg.

Vi kan utlevere personopplysningene dine til følgende parter for følgende formål:

Selskaper i eBay Inc.-konsernet, basert på konsernets berettigede interesser, som kan bruke dem til å:

 • levere felles innhold og tjenester (som registrering, transaksjoner og kundeservice)
 • avsløre, granske, begrense og hindre potensiell svindel og ulovlige handlinger, brudd på Brukeravtalen og brudd på datasikkerheten
 • levere personlig tilpasset annonsering
 • forbedre produktene, nettstedene, applikasjonene, tjenestene, verktøyene og markedsføringskommunikasjonen sin
 • selskaper i eBay Inc.-konsernet skal bare sende markedsføringskommunikasjon til deg dersom du har samtykket i å motta slik kommunikasjon fra dem, eller dersom lover og regler tillater det

StubHubs forretningspartnere

 • Vi kan utlevere visse identifikasjonsopplysninger og annen personlig informasjon knyttet til transaksjoner som kan omfatte personopplysninger, med forretningspartnere når slik utlevering anses nødvendig for at StubHub skal kunne tilby deg Tjenestene, eller for at du skal kunne bruke Tjenestene. Vi kan for eksempel utlevere slike opplysninger til partnerteam, arrangementssteder, artister, allianser eller tredjeparter som er involvert i arrangementet som du selger eller kjøper billetter til.
 • Med samtykke fra deg kan vi utlevere personopplysningene dine til forretningspartnere som ber om dem for å kunne gi deg en bedre opplevelse når du bruker Tjenestene eller tjenestene til forretningspartneren (blant annet for deres selvstendige markedsføringsformål underlagt deres egen personvernerklæring).

Følgende tjenesteleverandører og finansielle partnere:

 • Tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss å levere Tjenestene og betalingsbehandlingstjenester, som hjelper oss med å levere tilpasset annonsering, som hjelper oss med å hindre, avsløre, begrense og granske potensielt ulovlige handlinger, brudd på Brukeravtalen, svindel og/eller sikkerhetsbrudd, betalingsinndrivelse, partner- og fordelsprogrammer, felles kredittkort og annen forretningsvirksomhet.
 • Tredjeparts finansforetak som vi samarbeider med for å tilby finansielle produkter til deg, for at de skal levere felles innhold og tjenester (som for eksempel registrering, transaksjoner og kundeservice). Slike tredjeparts finansielle partnere kommer ikke til å bruke personopplysningene dine til å sende deg markedsføringskommunikasjon med mindre du har bedt om tjenestene deres.
 • Tredjeparts fraktleverandører (f.eks. DHL, UPS, USPS osv.) som vi utleverer leveringsadresse, kontaktopplysninger og fraktsporingsopplysninger til for å legge til rette for levering av kjøpte produkter og annen kommunikasjon knyttet til leveringen.
 • Tredjepartsleverandører av nettsteder, applikasjoner, tjenester og verktøy som vi samarbeider med, slik at de kan publisere eller annonsere oppføringene dine og innholdet i dem på applikasjonene, tjenestene og verktøyene deres. Dersom vi overfører personopplysninger sammen med innholdet i oppføringene dine til tredjepartsleverandører, vil dette utelukkende bli gjort på grunnlag av en avtale som begrenser tredjepartens bruk av disse personopplysningene til slik behandling som er nødvendig for å oppfylle avtalen med oss, og som forplikter tredjepartsleverandøren til å gjennomføre sikkerhetstiltak for disse opplysningene. Tredjepartsleverandører har ikke tillatelse til å selge, leie ut eller på annen måte overføre personopplysningene inkludert i oppføringene dine til tredjeparter.

Rettshåndhevende myndigheter, rettsprosesser og i medhold av lover og regler

 • For å oppfylle de rettslige forpliktelsene våre, håndheve Brukeravtalen, svare på krav om at en oppføring eller annet innhold krenker rettighetene til andre, eller for å beskytte personers rettigheter, eiendom eller sikkerhet.
 • Til rettshåndhevende myndigheter, myndighetsorgan eller tredjeparter med fullmakt, som svar på en bekreftet forespørsel eller rettsprosess knyttet til etterforsking av straffbare forhold eller mistanke om ulovlige handlinger eller andre handlinger som utsetter oss, deg eller noen andre av brukerne våre for rettslig ansvar. Vi utleverer bare opplysninger som vi anser for å være relevante for etterforskningen eller granskningen, som navn, sted, postnummer, telefonnummer, e-postadresse, bruker-ID-logg, IP-adresse, klager om svindel og oppførings-, salg- og kjøpslogg.
 • Til kredittopplysningsbyråer i samsvar med gjeldende nasjonale lover og regler (f.eks. opplysninger om forsinkede eller manglende betalinger, eller annet betalingsmislighold som kan gå frem av kredittrapporter).
 • Til tredjeparter som er del av en rettsprosess, dersom de fremskaffer en begjæring, innkalling, kjennelse eller tilsvarende rettslig grunnlag, eller dersom vi i god tro mener at utlevering av opplysninger er nødvendig for å hindre forestående fysisk skade eller økonomisk tap, eller for å rapportere mistanker om ulovlige handlinger.
 • Til tredjeparter som svar på en berettiget og bekreftet rettslig klage.

Andre StubHub-brukere med grunnlag i samtykke fra deg eller i bruken din av Tjenestene

 • Når det er nødvendig, kan selgere motta opplysninger om deg som er nødvendige for å fullføre en transaksjon, for å levere billettkontortjenester eller for å sikre deg tilgang til arrangementsstedet, som for eksempel navn, e-postadresse, kontaktopplysninger, leverings- og faktureringsadresse eller andre opplysninger. Kjøpere kan i visse tilfeller se opplysninger om selgerne, for eksempel i form av en returadresse på billettforsendelsen.
 • En annen bruker som mottar opplysninger om deg, kan bare bruke disse til formål som har sammenheng med transaksjonen. Med mindre du har gitt samtykke til å motta markedsføring fra dem, skal de ikke kontakte deg for markedsføringsformål.
 • Å ta kontakt med brukere med uønskede eller truende meldinger vil være et brudd på Brukeravtalen.

Vi kan utlevere personopplysningene dine til PayPal Inc. og dets konsernselskaper

 • for å hindre, avsløre, begrense og granske potensielt ulovlige handlinger, svindel og/eller sikkerhetsbrudd, og for å vurdere og håndtere risiko, blant annet ved å varsle deg ved avsløring av svindelaktige handlinger på StubHub- eller PayPal-kontoene dine
 • for å levere kundeservice, blant annet for å vedlikeholde kontoen din eller løse konflikter (f.eks. tvister knyttet til fakturering eller transaksjoner)
 • for å legge til rette for behandling av betalingskort når du betaler med betalingskort i Tjenestene og vi bruker PayPal til å behandle betalingen
 • for å legge til rette for frakt og tilhørende tjenester ved kjøp foretatt ved hjelp av PayPal

Endring av eierskap

Dersom vi blir fusjonert med eller kjøpt opp av et annet selskap, kan vi utlevere opplysninger til dem i samsvar med de globale personvernstandardene våre. Dersom noe slikt skjer, kommer vi til å kreve at det nye sammenslåtte selskapet følger denne personvernerklæringen når det gjelder personopplysningene dine. Dersom vi har til hensikt å behandle personopplysningene dine for formål som ikke er angitt i denne personvernerklæringen, kommer du til å få forhåndsvarsel om slik behandling av personopplysningene dine for nye formål.

Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig for å levere Tjenestene du har bedt om, eller for andre grunnleggende formål – som oppfyllelse av de rettslige forpliktelsene våre, løsing av tvister og håndheving av retningslinjene våre.

De faktiske lagringstidene våre for personopplysninger blir dokumentert. Lengden på lagringen av personopplysninger kan variere betydelig avhengig av sammenhengen vi leverer Tjenestene i, og de rettslige forpliktelsene våre. Følgende faktorer påvirker ofte lagringstiden:

 • Hvor lenge er det behov for personopplysningene for å levere Tjenestene? Dette omfatter blant annet opprettholdelse og forbedring av kvaliteten på produktene våre, sikring av systemene våre og føring av nødvendige forretnings- og regnskapsopplysninger. Dette er hovedregelen som i de fleste tilfellene avgjør lagringstiden for opplysninger.
 • Er personopplysningene sensitive? I så fall vil dette normalt tilsi en kortere lagringstid.
 • Har du gitt samtykke til en lengre lagringsperiode? I så fall lagrer vi opplysningene i samsvar med samtykket ditt.
 • Har vi en rettslig, avtalefestet eller lignende plikt til å lagre personopplysningene dine? Dette kan for eksempel omfatte ufravikelig lovgivning om lagring av opplysninger i det aktuelle landet, myndighetsvedtak om å lagre opplysninger som har betydning for en etterforskning, eller personopplysninger som lagres for å bli benyttet i et søksmål.

Når det ikke lenger er nødvendig for oss å lagre personopplysningene dine, sletter vi dem på en trygg måte i samsvar med retningslinjene våre for lagring og sletting av opplysninger.

Informasjonskapsler og lignende teknologi

Når du besøker eller samhandler med nettstedene, tjenestene, applikasjonene, verktøyene eller meldingstjenestene våre, kan vi eller våre godkjente tjenesteleverandører bruke informasjonskapsler og annen lignende teknologi for å gi deg en bedre, raskere og tryggere opplevelse og for annonserings- og markedsføringsformål. Om du ønsker mer informasjon, kan du lese hele merknaden om brukerinformasjonskapsler.

Hvordan vi beskytter personopplysningene dine

Vi beskytter personopplysningene dine ved hjelp av tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for tap, misbruk, ulovlig tilgang, utlevering og endring. Blant sikkerhetstiltakene vi bruker, er brannvegger og kryptering av opplysninger, fysisk tilgangskontroll til datasentre og godkjenningsprosedyrer for tilgang til opplysninger. I sikkerhetssenteret vårt finner du mer informasjon om hvordan du kan kjøpe og selge trygt på nettet, eller rapportere om et problem med kontoen din.

Globale personvernstandarder

Vi har etablert et sett med globale personvernstandarder, kalt bindende selskapsregler, som gjelder for alle eBay Inc.-selskaper. De gir uttrykk for eBay Inc.-konsernets vilje til å beskytte personopplysningene dine og ta personvernforpliktelsene sine på alvor. Du finner mer informasjon om de bindende selskapsreglene og våre globale personvernstandarder i eBays personvernsenter.

Behandlingsansvarlige og personvernombud

Finn ut mer om hvem som er behandlingsansvarlig for deg og ansvarlig for innsamling, bruk, lagring og beskyttelse av personopplysningene dine i samsvar med de globale personvernstandardene våre, denne personvernerklæringen og gjeldende nasjonale lover og regler.

Behandlingsansvarlige og personvernombud

Din behandlingsansvarlige for Tjenestene er:

 • Dersom du bor i USA, er din behandlingsansvarlige StubHub, Inc. (inkludert dets tilknyttede selskap Last Minute Transactions, Inc. (operatør av Siste liten-servicesentre)), 199 Fremont Street, San Francisco, CA 94105.
 • Hvis du bor I Canada, er din datakontrollør StubHub Canada Ltd., 500 King Street West, Suite 200, Toronto, Ontario M5V1L9, Canada.
 • Hvis du bor i Storbritannia, er din behandlingsansvarlige StubHub (UK) Limited, 5 New Street Square, London EC4A 3TW.
 • Hvis du bor et annet sted, er din behandlingsansvarlige Ticketbis S.L., Calle Uribitarte nº6, 48001 Bilbao, Vizcaya, Spain.

Den som er behandlingsansvarlig for deg, er ansvarlig for innsamling, bruk, lagring og beskyttelse av personopplysningene dine i samsvar med de globale personvernstandardene våre, denne personvernerklæringen og gjeldende nasjonale lover og regler.

Den som er behandlingsansvarlig for deg, kan overføre opplysninger til andre selskaper i eBay Inc.-konsernet som har signert de bindende selskapsreglene våre, som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi kan behandle og lagre personopplysningene dine på serverne våre i USA og andre steder i verden hvor datasentrene våre befinner seg. Hvis du befinner deg i EU, har StubHub iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å sikre at opplysningene dine behandles i samsvar med de gjeldende rettslige kravene. Du kan be om ytterligere informasjon om disse sikkerhetstiltakene ved å kontakte oss som beskrevet i punktet Kontakt oss nedenfor.

Når vi er rettslig forpliktet til å gjøre det, har vi utnevnt personvernombud med ansvar for personvernprogrammet hos hver av de respektive behandlingsansvarlige. Du kan kontakte våre personvernombud via Kontakt oss-informasjonen beskrevet nedenfor i denne personvernerklæringen.

Annen viktig informasjon om personvern

Dette punktet gir ytterligere personverninformasjon knyttet til bruken din av Tjenestene, som kan ha betydning for deg.

Hva skjer når du deler personopplysningene dine på nettstedene eller applikasjonene våre?

Andre brukere kan få tilgang til opplysninger du deler på StubHub som beskrevet ovenfor under Automatiske vennskap eller i den grad det er nødvendig og hensiktsmessig for å fullføre en transaksjon som beskrevet ovenfor under Hvordan vi kan utlevere personopplysningene dine.

Ansvaret ditt for transaksjonsopplysninger du mottar gjennom StubHub

Ved visse transaksjoner kan vi gi deg tilgang til personopplysninger som tilhører en annen bruker (som navnet, e-postadressen, kontaktopplysningene og transaksjonsopplysninger), for å fullføre transaksjonen eller gi tilgang til et arrangementssted. Uavhengig av oss er du behandlingsansvarlig for slike opplysninger, og vi oppfordrer deg til å informere den andre brukeren om personvernpraksisen din og om å respektere personvernet deres. Du må i alle fall overholde de gjeldende lovene og reglene om personvern, og du må gi den andre brukeren mulighet til å fjerne dem fra databasen din og til å se hvilke opplysninger du har samlet inn om dem.

Du kan utelukkende bruke personopplysninger som du har tilgang til, til formål knyttet til StubHub-transaksjoner eller til andre tjenester som tilbys gjennom StubHub, og til formål som den aktuelle brukeren har gitt uttrykkelig samtykke til. Dersom du bruker personopplysninger som du har tilgang til om andre brukere, til andre formål, utgjør dette brudd på Brukeravtalen.

Uønsket eller truende e-post

Vi godtar ikke misbruk av Tjenestene. Du har ikke tillatelse til å legge til andre brukere i adresselistene dine (e-post eller brevpost), ringe til eller sende tekstmeldinger til ham/henne for kommersielle formål, selv om denne brukeren har kjøpt noe av deg, med mindre brukeren har gitt uttrykkelig samtykke til det. Å sende uønskede eller truende e-post- eller tekstmeldinger vil være i strid med Brukeravtalen. Du kan varsle om søppelpost eller falske e-poster knyttet til StubHub ved å videresende dem til safety@stubhub.com.

Kommunikasjonsverktøy

Vi kan søke gjennom meldinger automatisk for å se etter søppelpost, virus, phishing og andre skadelige handlinger, ulovlig eller forbudt innhold eller brudd på Brukeravtalen, denne personvernerklæringen eller de andre retningslinjene våre.

Personvern for barn

Nettstedene våre er for allmennheten og er ikke tilrettelagt for barn. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra brukere som er barn i henhold lovene i landet de bor i.

Tredjeparters personvernpraksis

Denne personvernerklæringen handler bare om vår egen bruk og behandling av personopplysninger som vi samler inn fra deg i forbindelse med at vi leverer Tjenestene til deg. Hvis du utleverer opplysningene dine til en tredjepart, eller besøker nettstedet til en tredjepart via en kobling i Tjenestene, gjelder deres personvernerklæringer og -praksis for alle personopplysninger som du oppgir til dem, eller som de samler inn fra deg.

Vi kan ikke garantere personvernet eller sikkerheten til personopplysningen dine når du oppgir dem til en tredjepart. Vi oppfordrer deg til å vurdere transaksjonspartnerens retningslinjer for personvern og sikkerhet før du inngår noen transaksjoner eller deler personopplysninger med denne. Dette gjelder også når tredjepartene som du utleverer personopplysningene dine til, er budgivere, kjøpere eller selgere på nettstedet vårt.

Kontakt oss

Hvis du har et spørsmål eller en klage knyttet til denne personvernerklæringen, de globale personvernstandardene våre eller praksisen vår når det gjelder behandling av opplysninger, kan du sende en skriftlig melding til den globale personvernavdelingen vår med adresse: eBay Inc, Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, USA.

Du kan også sende e-post til den globale personvernavdelingen vår med adressen privacy.office@ebay.com.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss og personvernombudene våre, på eBays personvernsenter .

Ikke noe i denne erklæringen begrenser retten din til å klage til en tilsynsmyndighet.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre våre web-tjenester. Hvis du fortsatt benytter nettsiden vår, anser vi at du samtykker til denne bruken. Lær mer om Retningslinjer for informasjonskapsler her.