Personvern

Vilk�r - Retningslinjer og beskyttelse av personopplysninger p� www.stubhub.no. Automatisk behandling av personopplysninger.

Aksept av dagens vilk�r inneb�rer samsvar og uttrykker samtykke til behandling av informasjonen gitt TICKETBIS, SL gjennom Nettstedet www.stubhub.no.

1. Personopplysninger

Gjennom registreringen p� www.stubhub.no gir Bruker TICKETBIS, SL f�lgende personopplysninger (heretter "personopplysninger").

2. Automatisk behandling.

I samsvar med Organisk lov 15/1999 om beskyttelse av personopplysninger fra Spania, og dens forskrifter, i samsvar med artikkel 5 og 6, vil den ansvarlige for nettsiden informere alle nettstedets Brukere som tilbyr, eller vil gi personlige opplysninger om at dette vil bli innarbeidet i en automatisert katalog.

3. Form�l

Hensikten med personlig datainnsamling, og automatisert behandling, er utelukkende for vedlikehold av forholdet etablert i de Generelle og Spesielle Vilk�rene for bruk, i drift, forvaltning, bestemmelse, utvidelse og forbedring av tjenester, og i tilpasningen av tjenesten til smak og preferanser for brukere, i utformingen av nye relaterte tjenester, i levering av tjenesten oppdateringer, i sending av reklame relatert til tjenestene og andre produkter og tjenester, som tilbys av TICKETBIS, SL, eller gjennom TICKETBIS, SL i dag og i fremtiden, i oppfyllelsen av direkte markedsf�ring av disse produktene og tjenestene. Hensikten med personlig datainnsamling og automatisert behandling omfatter sending av sp�rreskjemaer som brukeren ikke er pliktig � svare p�.

4. Kommunikasjon.

Med aksept av v�re retningslinjer for personvern og databeskyttelse, godtar Bruker at TICKETBIS, SL kan kommunisere, om n�dvendig, de personlige data til resten av selskapene i konsernet uavhengig av bosted, med de samme form�l som er angitt i foreg�ende ledd. I alle fall garanterer TICKETBIS, SL opprettholdelse av konfidensialitet, og sikker behandling av personopplysninger i disse internasjonale bevegelser. Bruk av personopplysninger i de utenlandske selskapene i TICKETBIS, SL Gruppen er begrenset til innholdet i dette dokumentet.

5. Sikkerhetstiltak.

TICKETBIS, SL garanterer at de har tatt alle hensiktsmessige og n�dvendige sikkerhetstiltak med hensyn til sine installasjoner, systemer, filer, samt konfidensiell behandling av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

TICKETBIS, SL garanterer ogs� opprettholdelse av konfidensialitet av personopplysninger og trygg behandling for internasjonale bevegelser. Men TICKETBIS, SL skal oppgi personopplysninger og annen informasjon de har, eller som er tilgjengelig gjennom deres systemer, og som er n�dvendig i henhold til gjeldende lovbestemmelser til kompetente offentlige myndigheter.

6. Samtykke.

Ved � akseptere disse generelle vilk�rene, gir Brukere sitt samtykke til at deres personopplysninger innlemmes i personlige datafiler, og automatisk skal behandles av TICKETBIS, SL i henhold til de tidligere nevnte form�l.

I samme grad, uttrykker Bruker aksept og autorisasjon slik at TICKETBIS, SL kan gi personopplysninger, inkludert, om n�dvendig, internasjonal overf�ring av personopplysninger til tredjeparter som er angitt i punkt 4. i samsvar med de form�l som er oppgitt.

7. Rettigheter til tilgang, avbrudd, korrigeringer, og nekting av brukere.

TICKETBIS, SL garanterer Brukere rett til tilgang, avbrudd, korrigeringer, og nekting, i alle fall p� de vilk�r som er fastsatt i gjeldende lovgivning. Av denne grunn, og i samsvar med spansk organisk lov 15/1999 om personvern og dens forskrifter, kan Brukere ut�ve sine rettigheter ved � sende en foresp�rsel, sammen med en kopi av deres offisielle ID, gjennom f�lgende virkemidler:

P� samme m�te, kan brukerne avmelde tilrettelagte tjenester ved � klikke p� abonnementsavbestillingen via lenken inkludert i alle e-poster sendt av TICKETBIS, SL

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre våre web-tjenester. Hvis du fortsatt benytter nettsiden vår, anser vi at du samtykker til denne bruken. Lær mer om Retningslinjer for informasjonskapsler her.