Vilkår og betingelser

Sist oppdatert: 1 juli 2019

Disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår og betingelser") regulerer bruken av nettstedet.

På samme måte regulerer dette dokumentet trinnene og prosedyrene som må finne sted i transaksjonsprosessen for eierskap mellom kjøpere og selgere.

Med bruk av tjenestene som tilbys av denne nettsiden forutsetter en posisjon "Nettstedsbruker" (heretter "Bruker"), noe som innebærer full aksept, uten noen reservasjoner, for hver og en av de regler og forskrifter inkludert i "Vilkår", som er utgitt av StubHub, i det øyeblikk at brukeren åpner nettstedet.

Bruk av visse tjenester som tilbys brukere via Nettstedet er underlagt visse vilkår (heretter "særlige betingelser") som i noen tilfeller kan erstatte, fullstendig og/eller endre de nåværende vilkårene og betingelsene.

Derfor må Bruker også lese nøye de tilsvarende særlige vilkår, før bruk av nevnte tjenester. Videre er bruken av Nettstedet regulert av alle merknader, regelverk for bruk, og instrukser som er gitt til brukeren ved StubHub, og som kan erstatte, fullstendig og/eller endre disse vilkårene og betingelsene.

StubHub forbeholder seg retten til å endre bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene. I dette tilfellet vil StubHub varsle de registrerte brukerne på forhånd om eventuelle endringer som kan gjøres i vilkårene og betingelsene, og skal erstatte den forrige versjonen av vilkår og betingelser for nettstedet. Den påfølgende bruk av eventuelle Tjenester av Brukeren etter endring av Vilkår og betingelser innebærer at du uten tvil godtar de endrede Vilkårene og betingelsene. I tilfelle av at brukeren ikke aksepterer de endrede vilkårene og betingelsene, kan kontrakten sies opp, slik at man ikke kan bruke tjenestene som tilbys av nettstedet, eller ved å lukking av kontoen brukeren kan ha åpnet.

Videre tilgang til nettstedet og å bla gjennom innholdet er gratis. Bruken av tjenestene som StubHub tilbyr av brukeren, er underlagt gebyrer som fastsatt i disse vilkårene og betingelsene.

Brukeren erkjenner og godtar at informasjonen inkludert i referansen til spesifikasjonene til tjenestene, samt de generelle vilkårene og endelig kontrakt, er tilstrekkelig for utelukkelse av enhver feil i utførelsen av samtykke. Imidlertid vil StubHub informere brukeren om eventuelle justeringer i den teknisk spesifikasjon av tjenester, eller av kontraktsforholdet, som er formelt forespurt.

Bestemte bruksforhold billettutveksling

StubHub, tilbyr brukerne en meklingstjeneste via Nettstedet, for transaksjon av titler (heretter kalt "Tjenesten") i tillegg til andre tilleggstjenester som henvist i de gjeldende vilkårene og betingelsene (heretter samlet kalt "Tjenestene") blant den legitime innehaver av noen tittel / verdi som gir tilgang til en hendelse eller offentlig opptog (heretter "Ticket "), som er villig og autorisert til å innrømme dem en tredjepart vederlagsfritt eller for en betaling (heretter, og i beskrivende hensikt bare,"Selgere") og, de som er interessert i å være mottaker eller kjøperen av disse billettene (heretter, og i beskrivende hensikt bare, "Kjøpere").

StubHub, er verken juridisk holder, eier eller besitter av noen av billettene som er nevnt i foregående ledd, og ei heller innrømmer, donerer, selger, kjøper de dem, eller overfører noen eiendom eller besittelse av dem, og begrenser seg til kun å levere Brukere en portal, som tilrettelegger og garanterer korrekt utvikling og økonomisk styring av transaksjoner av de siterte billettene. StubHub deler ikke den juridiske eiendommen av billettene mellom brukere (selger og kjøper).

StubHub, leverer innenfor sin tjeneste, utelukkende en plattform for håndtering av transaksjonene blant kjøpere og selgere, og kan derfor ikke garantere at dette vil bli gjort effektivt, slik at selve utførelsen av transaksjonene overlates til brukernes frie vilje. Med aksept av gjeldende vilkår, skal Brukere frita StubHub, for ethvert ansvar, som ikke er strengt pålagt ved lov, som stammer fra transaksjoner som gjennomføres, eller som forsøkes gjennomført, på nettsiden.

SStubHub kontrollerer ikke, eller garanterer ikke ektheten eller nøyaktigheten av selgers annonser, eller selgers kapasitet til å selge billettene. Disse brukerne har plikt til å gi korrekt, fullstendig og nøyaktig informasjon om de publiserte billetter.

Den tilbudte tjenesten er gjenstand for en formidlingskontrakt mellom brukerne og StubHub, som er avsluttet ved aksept av de angitte vilkårene og betingelsene. Denne kontrakten for mellommekling binder brukerne av tjenesten bilateralt til StubHub, uavhengig av avtaleforholdet som er etablert mellom kjøpere og selgere.

1. Brukerregister

1.1. Forpliktelse:

Bruk av Nettstedet krever tidligere abonnement, eller registrering av Bruker på nettstedet. Registreringsprosessen innebærer Brukerens aksept av de nåværende vilkårene og betingelsene.

1.2. Krav:

RRegistrering krever at brukeren er myndig, og har full juridisk- og atferds kapasitet, og gir den informasjonen som StubHub ber om i registreringsskjemaet. Denne informasjonen blir behandlet som angitt i StubHubs retningslinjer for personvern og beskyttelse av data, som kan sjekkes her: Personvern

1.3. Nødvendig data:

For å utføre registreringen, må brukeren gi StubHub med sitt fulle navn, e-postadresse, samt sitt mobilnummer.

1.4. Navn på brukeren og tilgangskode:

Når brukeren har fullført registreringsskjemaet for å få tilgang til tjenesten, vil han bli tildelt en bruker-ID, som vil sammenfalle med den e-postadressen som er oppgitt i registreringsskjemaet, og et passord for personlig tilgang som Brukeren deretter kan endre . Ansvaret for forvaring og sikkerhet av bruker-ID og passord ligger på brukeren, som tar ansvar for alle transaksjoner som gjennomføres under deres bruker-ID og passord.

1.5 Nøyaktighet av informasjon:

All informasjonen som angis av brukeren gjennom hele registreringsprosedyren må være autentiske, nøyaktige og fullstendige. Ved dette, garanterer Brukeren ektheten av alle data som han formidler, som følge av utfylling av skjemaer som er nødvendige for tegning av tjenestene. Brukeren vil også være ansvarlig for vedlikehold av all informasjon gitt til StubHub, og alltid holde den oppdatert på en måte som, til enhver tid, tilsvarer den gjeldende situasjonen til brukeren. I alle tilfeller vil brukeren ha eneansvar for falsk, eller unøyaktig informasjon, som indikeres og all skade, av alle slag, som påføres StubHub, eller til tredjepart, som følge av denne falske eller unøyaktige informasjonen.

2. Enhet som kunden inngår kontrakt med

2.1 Hvis du kjøper eller selger billetter på vår hjemmeside for et arrangement som befinner seg:

2.1.1. i Storbritannia, inngår du kontrakt med StubHub (UK) Limited, 1 More London Place, London, Storbritannia, SE1 2AF.

2.1.2. I Mexico, inngår du kontrakt med EVANDTI, S.A. de C.V., Avenida Insurgentes Sur 253, piso 3, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtemoc, 06700, Ciudad de México, México.

2.1.3. I Japan, inngår du kontrakt med Ticket Experience, Co. Ltd., Level 15, Cerulean Tower, 26-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-8512.

2.1.4. I Sør-Korea, inngår du kontrakt med Ticket Experience, Inc.; The Executive Centre, Level, Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, 07326 South Korea.

2.1.5. For alle andre steder i verden, inngår du kontrakt med Ticketbis S.L., et selskap som er registrert i Mercantile Registry of Vizcaya, side nr. BI-5766, volum 5184, blad 69, med registrert adresse i Calle Uribitarte nº6, 48011 Bilbao, Vizcaya, Spania, MVA nummer ES B95630034.

2.2. Enheten som kunden inngår kontrakt med, vil heretter bli kalt "StubHub", "vi", "oss", eller "vår".

2.3. Evandti AR, S.A. er den enheten som tar seg av alt av betalinger og utbetalinger på den argentinske siden. Derfor er det slik at hvis du kjøper og/eller selger billetter på vår argentinske nettside, innenfor disse betalings-aktivitetene, inngår du kontrakt med Evandti AR, S.A., i tillegg til å inngå i kontrakt med Ticketbis S.L.

2.4. Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda., er enheten som tar seg av alt av betalinger og utbetalinger på vår brasilianske nettside. Derfor er det slik at hvis du kjøper og/eller selger billetter på vår argentinske nettside, innenfor disse betalings-aktivitetene, inngår du kontrakt med Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda., i tillegg å inngå i kontrakt med Ticketbis S.L.

3. Salg av billetter

3.1. Informasjon om billetten

Når man er registrert, publiseres brukeren som er interessert i å tilby en billett på nettsiden ved å fylle ut feltene som inngår på en detaljert, autentisk og nøyaktig måte, for hvor det er obligatorisk å gi minst følgende opplysninger blant annet: navnet på arrangementet billettene tilbys for, arrangementsdato, billettype som tilbys, mulige restriksjoner for den tilbudte billetten, og ønsket pris for salget (et "Tilbud").

Selgeren er også forpliktet til å indikere en kreditt-/debetkortnummeret, der utløpsdatoen må være etter datoen for arrangementet som billettene blir tilbudt for, og ønsket betalingsmåte, slik at StubHub kan overføre, i tilfelle av et kjøp av billettene som tilbys, beløpet som skyldes for transaksjonen. Tilgjengelige betalingsmåter er de som er oppgitt i salgsskjemaet på nettsiden.

3.2. Offentliggjøring av tilbudet

Publikasjonene gjort av brukeren på nettstedet gir StubHub, og i enkelte tilfeller assosierte og/eller deltakerbedriftene, ikke-eksklusiv rett til å publisere og vise den oppgitte informasjonen på flere nettsteder som tilhører innehaverne. Med sin publikasjon forpliktes brukeren til å godta og gjennomføre transaksjonene spesifisert innenfor vilkårene for StubHub.

Offentliggjøring av et tilbud på nettsiden innebærer også formalisering av arbeidsordreavtalen og begynnelsen av Tjenesten som tilbys til selgeren av StubHub. Ved mottak av Tilbudet fra Kjøperen, tjener denne tjenesten avgifter og i tilfelle av ikke-overholdelse av kontraktsbetingelsene skal StubHub motta kompensasjon.

Denne tjenesten vil gi provisjoner, og om nødvendig, økonomisk straff for manglende overholdelse i favør av StubHub, når kjøperen har akseptert tilbudet. I tillegg har StubHub rett til å kreve for tap og skader når dette er gjeldende.

3.3. Gyldighet og anvendbarhet av publiserte tilbud

På generelt grunnlag, vil gyldigheten av de tilbudte billettene bestemmes av datoen for arrangementet som billettene gjelder for. Ethvert tilbud som ikke er underlagt den "I siste liten"-systemet for billetter utgitt av selgere kan være gyldig frem til tre virkedager før forventet dato for arrangementet som billetten gir tilgang til.

Men i enkelte tilfeller kan gyldighetsperioden for tilbud variere i samsvar med visse omstendigheter eller situasjoner som er utenfor kontroll av StubHub. I et slikt tilfelle vil StubHub informere brukere om enhver endring i gyldighetsperioden for tilbudene, så snart den har effektive bevis på disse forholdene.

3.4. Publisering er gratis

Offentliggjøring av tilbudet er gratis for selgeren. Prosentsatsen belastes kun av StubHub i tilfelle av en effektiv overføring av tilbudte billett, unntatt økonomisk straff for manglende overholdelse av selger som er bestemt i 3.10.

3.5. Kreditt- / debetkort

På tidspunktet for publisering tilbudet, må selgeren rette StubHub med et gyldig kredittkort eller debetkortnummeret som utløper på en dato som er i etterkant av gjeldende arrangement. Ved å oppgi dette kortet, autoriserer brukeren bevisst StubHub til å trekke de gebyr eller belastninger som kan oppstå ut fra transaksjonen av billetter, og tjenestene som ytes av StubHub, i samsvar med de nåværende Vilkårene og Betingelsene.

3.6. Skatt knyttet til transaksjonen av billetter

Hvis billetter er underlagt avgifter eller skatter, er det Selgers ansvar å fastslå type og mengde, slik som å inkludere dem i den endelige prisen. Disse toll eller avgifter er uavhengig av merverdiavgift (mva) som kreves for Tjenestene ved mellommekling som StubHub presenterer for brukerne.

3.7. Fastsettelse av prisen på tilbudet fra selger

Offentliggjøring av selgerens tilbud under dagens Vilkår og betingelser, inkluderer prisen som selgeren forventer å få for transaksjonen. Med hensyn til dette vil selgeren inkludere det ønskede beløpet for transaksjonen i salgsskjemaet som leveres av Nettstedet. Fastsettelse av prisen er selgers ansvar alene, og StubHub vil ikke ta del i denne avgjørelsen, og har overhodet ingen innflytelse i fastsettelsen av tilbudte priser.

Som en konsekvens av dette, settes prisen fritt av selgeren, som må tenke på bestemmelsene i punkt 3.6 vedrørende skatt knyttet til transaksjonen, og honoraret av tjenesten som tilbys av StubHub i samsvar med paragraf 3.8. Selgeren kan når som helst frem til aksept av sitt tilbud fra en kjøper, modifisere den ønskede prisen som tilbys for transaksjonen.

3.8. Kostnad for Tjenesten av å tilby Billetter

En selgers bruk av Nettstedet for å legge ut tilbud pådrar seg kostnader for mellommekling i favør av StubHub for alle transaksjoner som effektivt utføres via nettstedet. Denne kostnaden for Tjenesten utført av StubHub vil bli bestemt på følgende måte:

3.9. Knytte selger til et akseptert tilbud

Når StubHub, har sendt den første e-posten til selger for informere dem om at, avhengig av saken, venter salget, eller blir bekreftet, tilbudet kan ikke trekkes tilbake eller endres, og selgeren må lagre billetter til disposisjon for den kjøperen. Når en transaksjon på et tilbud er akseptert av kjøperen StubHub vil sende en e-post som bekrefter salget, og selgeren må gjennomføre transaksjonen på en måte at kjøperen kan gjøre effektiv bruk av de oppkjøpte billetter.

Alle salg er endelige. StubHub kan ikke holdes ansvarlig for forholdene på arrangementene som finner sted, eventuell endring av arena, plan, oppsetning, eller kansellering av hendelsen som kan oppstå. Hvis de situasjonene som er beskrevet i forrige avsnitt skulle skje, vil kansellering av påløpte utbetalinger for transaksjonene bare gjøres etter StubHub-s skjønn.

3.10. Manglende overholdelse fra selgers side. Straff:

StubHub vil bruke økonomiske sanksjoner i form av økonomiske gebyr overfor Selgere av transaksjoner som ikke er fullført på grunn av feil, eller manglende overholdelse fra den som solgte billettenes side. Disse gebyrene reflekterer kostnader StubHub for oppløsningen av forespørsler som ikke er fullført. StubHub forbeholder seg også retten til å stenge kontoen til enhver Selger, dersom denne begår feil, eller ved manglende overholdelse gjentatte ganger. Nevnte straff vil bli pålagt selger under følgende forhold:

Reaksjonene som anvendes av StubHub overfor Selgerne vil alltid ha en form av finansielle gebyrer. Disse gjøres gjennom de midler gitt av Selger som garanti for salg, eller på den totale mengden av salg som venter på utbetaling til selger. Uansett hvilken sin form, vil administrative kostnader automatisk legges til av StubHub, hvis og når selgeren faller innenfor avvik fastsatt som følger: Straffen vil bli belastet med eventuelle gjeldende skatter.

3.10.1 Straff for sen levering av billetter

Billetter selges må sendes innen 72 timer etter tilgjengelige datoer som du valgte da du publiserte billettene. I tilfelle billettene blir sendt etter denne perioden, vil selger automatisk bli straffet for hver pakke som blir levert for sent. Den økonomiske straffen for sen levering kan man få opplysninger om via følgende lenke: Straff.

Denne avgiften tilsvarer kostnadene til StubHub for etterforskningen av tilstanden i forsendelsen av en ordre, og arbeid med forespørsler fra kjøperne. Selgeren vil få verdien av ordren, minus avgift på salg og gebyrets størrelse, for sen levering, som tidligere indikert.

Dette straffegebyret vil ikke gjelde i følgende tilfeller:

3.10.2 Gebyr for forsendelse av feil billetter, akseptert av kjøperen

Når billettene som sendes ikke er akkurat de som har blitt beskrevet i oppføringen, men kjøperen aksepterer billettene som er sendt, vil deretter en økonomisk straff for feil billetter brukes for bestillingen, noe som vil tilsvare det beløpet som er diskontert hos StubHub til kjøperen, slik at kjøperen kan godta feilaktige billetter. Dette beløpet diskontert hos StubHub for kjøperen som en kompensasjon avgjøres da utelukkende av StubHub og blir direkte tilbakelevert til kjøper.

Selgeren vil derfor få verdien av salget, minus avgift på salget,og minus kompensasjonsrabatten innrømmet til kjøperen (når gjeldende). Dersom kjøperen IKKE godtar de billettene som tilbys som erstatning, vil ordren bli betraktet som mislykket, og det legges til et "mislykket ordre" straffegebyr (se avsnitt 3.10.3 nedenfor).

Billettene vurderes som feilaktige i følgende tilfeller:

Tilfeller som er beskrevet i de foregående punktene er brukt i henhold til inndelinger og kategorier etablert i kartet i StubHub. På denne måten må oppføringene og billettene gjenspeile divisjoner og kategorier av kart over arrangementet som ble gjort tilgjengelig av StubHub. Hvis det ikke var noe kart, vil billettyper være de som ble opprettet av arrangøren av arrangementet.

3.10.3 Straffegebyr for Mislykkede ordre

StubHub anser en mislykket ordre som følgende tilfeller:

Når selgeren ikke klarer å sende billettene, eller sender feil billetter som kjøperen ikke godtar, og StubHub må refundere til kjøperen, eller erstatte bestillingen med en annen selgers billetter, vil selgeren ikke motta det totale beløpet for salget , og må betale StubHub et økonomisk straffegebyr for Mislykket ordre.

Straffen for Mislykket ordre vil være et resultat av forskjellen mellom prisen som billettene ble solgt for, og prisen på erstatningsbillettene, som skal være fra samme kategori eller bedre. Minimum straffegebyr for Mislykkede ordre kan etterspørres på følgende lenke: Straff.

Selgeren vil kunne spørre StubHub om tilbakesending av billetten som ble feilaktig sendt, bare hvis kjøperen ikke godtar nevnte billett. Beløpet som skyldes for retur av billetter til selger, vil være helt på Selgers bekostning. Videre, for å utøve retten til refusjon, må Kjøper returnere feilaktige billetter til StubHub.

3.11. Levering av billetter fra Selger

Selger er alene ansvarlig for henting av pakker med forsendelse av billetter som de tilbyr. Tatt i betraktning at leveranseprosesser kan variere i henhold til de forskjellige leveringstjenester som er tilgjengelige for bruk, er det Selgers eksklusive ansvar å:

Hvis det er et problem med leveringen, og selgeren har unnlatt å beholde mottakskvitteringer, eller hvis forsendelsesblanketter er feilaktig skannet, vil StubHub være ute av stand til å bekrefte at pakken er levert og vil derfor holde selger ansvarlig for den mislykkede bestillingen, og vil pålegge selger straffegebyret som nevnt i avsnittet om mislykkede salg.

3.12. Elektroniske billetter (e-billetter)

Dersom selgeren feiler i å sende eller laste opp de riktige billettene som beskrevet i tilbudet, vil StubHub belaste ham med de tilsvarende straffegebyrer i samsvar med den mislykkede leveringen. Dersom selgeren laster opp, eller sender e-post en ugyldig PDF-fil (eller en fil fra et annet format) eller skaper sin egen fil ved skanning eller kopiering papirbilletter, vil dette føre til kansellering av salget og de tilsvarende administrative avgifter vil bli belastet selger.

3.13. Umiddelbar levering av billettene

VVed indikerer i tilbudet at billettene er til "umiddelbar levering", forplikter selgeren å sende dem innen 72 timer etter datoen for salg. Etter disse 72 timene, kan StubHub avbryte Salget uten kompensasjon til selger. Hvis salget ikke er kansellert vil selger, etter StubHub skjønn, bli straffet for den forsinkede leveringen av billettene (straffegebyr er beskrevet i punkt 3.10.1 i dette dokumentet). Beslutningen om å anvende en straff eller en annen er eksklusiv for StubHub. Når "umiddelbar levering" begrepet overgås (72 timer etter Salget), vil StubHub avgjøre om salget blir kansellert, eller opprettholdt, og bruke det tilsvarende sen levering gebyret.

3.14. Opptjent beløp til selgeren i Transaksjonen

StubHub krediterer beløpet, for valgte salgsmetode på tiden for tilbudet, fra gyldig førte transaksjoner til Selger. Det flytende beløpet som StubHub vil kreditere selger, er det som er bestemt for tidspunktet tilbudet gjøres, i henhold til avsnitt 3.7.

3.15. Vilkår for utbetaling til selger for transaksjonen

Salget for avsluttede arrangementer regnskapsføres på andre og fjerde virkende mandag i hver måned. Betaling for disse salgene utføres to arbeidsdager etter nevnte mandag. Perioden det tar for en å få utbetaling avhenger av valgt betalingsmåte.

3.16. Stenge en StubHub-konto

StubHub forbeholder seg retten til opptak og ekskludering fra nettstedet. Enhver selger som ikke overholder innholdet i de nåværende vilkårene og betingelsene, kan utelukkes fra nettsiden. Selgeren har plikt til å fullføre alle ventende ordre ved lukking av konto. StubHub forbeholder seg retten til å kansellere Salg en selger har gjort etter at Selgerkontoen er stengt. Når lukking av konto er utført, vil StubHub gjøre opp for alle beløp til selger, etter trekk for gjeldende straffegebyrer som skyldes.

4. Billettkjøp

4.1. Aksept av et tilbud

Enhver kjøper som er interessert i å anskaffe noen av titlene/billetter som selges må uttrykkelig godta alle Vilkår og betingelser. Aksept av vilkårene for tilbudet det gjelder vil innebære aksept av prisen satt av selgeren (prisen bestemmes utelukkende av selger derfor kan det være forskjeller i priser), kostnaden for formidlingstjenester som ytes av StubHub, vil bli beregnet i samsvar med § 3.3 og eventuelle transport- og leveringskostnader som forfaller.

Alle salg er endelige. StubHub, er ikke ansvarlige for vilkårene for et arrangement, endringer i tid, sted, oppstilling, eller mulig avlysning av et arrangement. StubHub vil, når det er mulig, informeres kjøperne om nevnte endringer. Ikke under noen omstendigheter vil utbetalingene oppfylt av Kjøper bli refundert.

Godkjenning av Tilbudet initierer levering av Tjenester av StubHub til Kjøper. Gjennom denne aksepten gir kjøperen StubHub fullmakt til å dekke det totale beløpet av billettprisen og eventuelle gebyrer via betalingsmåten som tilbys til denne effekten i kjøpsprosessen, inkludert skatt på StubHub-tjenestene, hvis det er aktuelt, som trer i kraft ved akseptstidspunktet som er belastet Tjenestene utført av StubHub.

Kjøperne må betale i den lokale valutaen til nettstedet som kjøperen har tilgang til, selv om de kjøper billetter til et arrangement som befinner seg i et annet land med annen lokal valuta. Derfor kan ethvert medlem av StubHub-gruppen av selskaper levere betalingsbehandlingstjenester på vegne av et annet medlem av gruppen.

4.2. Allokering og bekreftelse av kjøpet

Når kjøpet er gjort, vil StubHub sende en ventende eller bekreftelses-e-post, avhengig av saken, til adressen som tilbys av kjøperen, inkludert informasjonen om den aktuelle transaksjonen. Denne kommunikasjonen vil fungere som bevis på transaksjonen mellom kjøper og selger. Kjøpere som ikke er i stand til å delta på arrangementet, kan bruke tjenesten igjen for å tilby kjøpt billett for salg.

Når selgeren ikke overholder vilkårene og betingelsene, og hvor det er mulig, sender StubHub kjøperen bedre billetter som avslutter kjøpet i alle effekter. Dersom levering av andre billetter ikke er mulig, vil StubHub refundere kjøperen beløpet som tidligere er belastet for billettene, med samme betalingsmiddel som ble brukt for betaling av kjøpesummen.

4.3. Pris på billettene til kjøperen

Salgsprisen på billettene avgjøres etter følgende faktorer:

Prisen på tilbudet gitt av selgeren er den som er lagt ut på nettstedet knyttet til arrangementet som en selger har gitt et tilbud for, i samsvar med Vilkårene og betingelsene.

Fraktkostnader er disse kostnadene som genereres for levering av de kjøpte billettene til kjøperen, gjennom nettstedet som brukes av indikerte leveringstjeneste.

Denne Serviceavgiften er sammensatt av avgiftene til StubHub for kjøperens bruk av nettstedet, som er fastsatt i henhold til følgende avsnitt. Inkludert eventuelle avgifter, hvis aktuelt.

4.4. Servicegebyr for kjøp av billetter

Kjøpet av Billetter påløper en kostnad for tjenestene til fordel for StubHub for alle transaksjoner som er fullført gjennom nettstedet. Denne kostnaden for Tjenesten utført av StubHub vil bli bestemt på følgende måte:

Levering av billetter er avhengig av presisjonen og nøyaktigheten i informasjonen gitt av kjøperen (avsnitt 1.3 i Vilkår og betingelser), og tilgjengeligheten av kjøperen for mottak av pakken. Hvis noen utgifter faller på StubHub i forhold til en tredjeparts leveringstjeneste, eller ekstra kostnader for annengangs levering på grunn av uoverensstemmelse med ovennevnte punkt, vil disse ekstra utgiftene belastes kjøperen.

4.5. Elektroniske billetter (e-billetter)

Hvis kjøpet gjelder e-billett, vil kjøperen motta disse billettene via e-post.

5. Garantier som tilbys av StubHub

StubHub tilbyr i generelt brukerne av tjenesten en garanti for personvern og sikkerhet i sine transaksjoner, vern av oppgitt informasjon og kryptering av det gjennom Secure Socket Layer (SSL) på 2048 bits. All behandling av transaksjonsutbetalinger til brukerne gjøres gjennom terminalene på finansielle enheter med full garanti for sikkerhet og konfidensialitet. Likeledes vil digitale sertifiserings garantier gitt av VeriSign brukes for utførte tjenester.

5.1. Garantier til selgerne

5.2. Garantier for kjøpere

6. Kampanjetilbud

StubHub kan gjennomføre kampanjer, eller rabatter på sine gebyr på hvilke vilkår og valg av omfanget vil bli behørig annonsert på nettsiden, og som vil bli regulert til enhver tid av det som er bevisst etablert.

7. Kommunikasjonsvarslinger

I generelle termer, og for bedre og sikrere form for varsling, vil all kommunikasjon knyttet til de tjenester som ytes mellom StubHub og brukere (kjøpere eller selgere), bli utført skriftlig og via e-post, som vil tjene som bevis for Brukere av Tjenestene og administrasjonen gjengitt av StubHub.

Men i spesielle situasjoner, og for bedre fleksibilitet i kommunikasjon, eller meldinger som må sendes, kan StubHub kan fortsette å kontakte brukeren tidligere gjennom telefonnummeret tilrettelagt av Bruker i registreringsskjemaet, som bekrefter nevnte kommunikasjon eller melding som er adressert i e-posten. I alle fall vil offentliggjøring av tilbud fra Selgere, og aksept av Kjøpere alltid bekreftes av StubHub, gjennom gyldig e-post tilrettelagt av Brukeren av Tjenesten.

All kommunikasjon og varsler som er gjort av brukerne til StubHub vil bli vurdert som effektive, for alle formål og når det rettes til StubHub via e-post til følgende adresse: help@stubhub.no Alle underretninger som StubHub har gjort til Brukeren vil bli ansett effektiv for alle formål og når de er rettet på en av følgende måter:

8. Logistikk Levering og mottak av billetter

For å lette transaksjonene, vil StubHub, som en del av tjenesten, gjøre en tjeneste for levering og mottak av billetter tilgjengelig for Brukerne. Denne tjenesten vil bli publisert på nettsiden, og bestemmes spesifikt av StubHub i øyeblikket for bekreftelse av transaksjoner fra våre brukere. Denne tjenesten vil bli tilbudt av StubHub gjennom en tredjeparts levering og transporttjenesteleverandøren.

9. Plikt til å gjøre riktig bruk av nettstedet og dets Tjenester

Brukeren forplikter seg til å bruke nettsiden og tjenestene som tilbys i denne i samsvar med Loven, Vilkårene og betingelsene for tjenesten og andre varslinger, forskrifter for bruk og instrukser gjort tilgjengelig, samt reglene for moralske, og allment aksepterte gode skikker samt som offentlig orden.

MMed dette vil brukeren avstå fra å bruke noen av Tjenestene i interesser som ville være skadelig for rettighetene og interessene til tredjeparter, eller som på noen måte kan skade, ubrukeliggjøre, overbelaste, forverre, eller hindre normal bruk av Tjenestene, datautstyr, eller de dokumenter og filer, eller informasjon som er lagret i datautstyret (hacking) for StubHub, for andre brukere eller tredje Internett-bruker når det gjelder både hardware og software.

10. Plikt til å gjøre riktig bruk av innholdet

I samsvar med den foregående, forplikter brukeren til å bruke innhold som er tilgjengeliggjort for Brukerne av Nettstedet, som inkluderer, men er ikke begrenset til, tekster, foto, grafikk, bilder, ikoner, teknologi, programvare, lenker og annet audiovisuelt og hørbart innhold, samt deres grafiske design og kildekoder (heretter kalt "Innholdet"), i samsvar med lov, Vilkårene og betingelsene, og andre meldinger, forskrifter for bruk og instrukser gjort klar for brukeren, samt moralsk generelt aksepterte gode skikker, og offentlig orden, og forplikter seg spesielt til å avstå fra å:

Brukeren må avstå fra å skaffe, eller forsøker å få tak i, innhold som bruker metoder eller prosedyrer som avviker fra dem som, i henhold til saken, er gjort tilgjengelig eller blitt angitt for dette på nettsidene hvor innholdet er funnet, eller generelt, fra dem som ofte blir brukt på Internett for dette, så lenge de ikke utgjør en risiko for skade, eller gjør nettstedet, tjenestene og/eller Innholdet ubrukelig.

11. Innføring av hyperlenker som gir tilgang til nettstedet og dets tjenester

Brukere, og generelt alle personer som vil etablere en hyperlenker mellom sine hjemmesider og StubHub hjemmeside (heretter "Hyperlenke") må være i samsvar med følgende vilkår:

12. Intellektuell eller Industriell patent. Ingen lisensiering

Alle varemerker, handelsnavn eller kjennetegn av noe slag som vises på Nettstedet eies av StubHub, eller av tredjeparter, slik at det aldri kan tolkes slik at bruken av, eller tilgang til Nettstedet og/eller Tjenestene, attributten til Brukeren noen rett til de nevnte varemerker, handelsnavn og/eller kjennetegn. Videre er Innholdet intellektuell eiendom til StubHub, eller tredjeparter, som ikke kan anses avstått til brukeren, ei heller, i kraft av det som er etablert i disse Vilkårene og betingelser, noen av rettighetene til utnyttelse som foreligger, eventuelt eksisterer over det nevnte innhold utover det som er strengt nødvendig for riktig bruk av nettstedet og tjenestene.

13. Utelukkelse av garantier og ansvar

13.1. Utelukkelse av garantier og ansvar for driften av nettstedet og tjenestene

Tilgjengelighet, kontinuitet og feilbarlighet.

StubHub, garanterer ikke nettstedets tilgjengelighet, kontinuitet og funksjon, og dets tjenester. Når det er rimelig mulig, vil StubHub, på forhånd advare brukere om eventuelle avbrudd i driften av nettstedet og dets tjenester. StubHub, ikke vil garantere sin ufeilbarlighet og spesielt, men ikke utelukkende, at brukere effektivt kan bruke nettstedet og dets tjenester, få tilgang til de forskjellige nettsider som danner nettstedet, eller de fra hvilke Tjenesten ytes.

StubHub, utelukker med hver forlengelse tillatt ved lov, ethvert ansvar for skader av noen art som kan følge av manglende tilgjengelighet, eller kontinuitet i driften av nettstedet og dets Tjenester, eller svikt i nytten brukere kan tilskrive nettstedet og dets tjenester, feilbarlighet i nettstedet og dets tjenester og, spesielt, men ikke utelukkende, svikt i tilgangen til de forskjellige nettsider som inngår i nettstedet, eller de fra hvilke tjenesten ytes.

13.2. Utelukkelse av garantier og ansvar for innhold

Kvalitet.

StubHub, kontrollerer ikke, eller garantere ikke fravær av virus eller andre elementer i Innhold som kan endre Datamaskinen (software og hardware), eller de elektroniske dokumenter eller filer som er lagret i systemet.

StubHub, utelukker ethvert ansvar for skader av noen art som kan komme av tilstedeværelsen av et virus eller til tilstedeværelsen av andre elementer i Innhold som kan endre datasystemet, elektroniske dokumenter eller filer hos Brukeren.

Sannferdighet, nøyaktighet, grundighet og aktualitet.

StubHub, garanterer ikke veracity, nøyaktighet, grundighet og aktualitet av innholdet. StubHub, utelukker ethvert ansvar for skader av noen art som kan skyldes mangel på sannferdighet, nøyaktighet, utholdenhet eller løpetiden til Innholdet.

13.3. Utelukkelse av garantier og ansvar for bruk av nettstedet, dets Tjenester, og dets Innhold til Brukere

StubHub, ikke har plikt til å kontrollere, og kontrollerer ikke bruk av nettstedet, dets Tjenester og Innhold hos våre brukere. Spesielt garanterer ikke StubHub, at brukere gjør bruk av Nettstedet, dets Tjenester, og dets Innhold i henhold til de nåværende vilkårene og betingelsene, og heller ikke at de gjør det flittig og forsiktig.

StubHub, ikke har plikt til å kontrollere, og bekrefter ikke identiteten til Brukere, og heller ikke den sannferdighet, nøyaktighet, grundighet og/eller ektheten av data lagt inn av Brukere om seg selv til andre Brukere.

StubHub, utelukker ethvert ansvar for skader av noen art som kan oppstå fra bruk av deres Tjenester og Innhold for Brukere som kan skyldes mangel på sannferdighet, nøyaktighet, grundighet og/eller ekthet i data lagt inn av Brukere, om seg selv til andre brukere og spesielt, men ikke utelukkende, for skader av noen art som kan komme av etterligning av en tredjepart hos en Bruker i noen form for kommunikasjon gjort gjennom nettstedet.

14. Beskyttelse av personlig informasjon. Bruk av informasjonskapsler

For å gjøre bruk av noen av Tjenestene, må Brukere ha gitt StubHub visse personopplysninger (heretter kalt "Personopplysninger"). StubHub vil behandle Personopplysninger på en automatisert måte, med den endelige karakter, og på de vilkår som er definert i deres retningslinjer for vern av personopplysninger, publisert på nettstedet.

StubHub har vedtatt de nivåer av sikkerhet og beskyttelse av informasjon som kreves av loven, og vil gjøre bruk av andre ekstra midler og tekniske tiltak for beskyttelse. Brukeren må likevel være klar over at sikkerhetstiltakene på Internett ikke er uinntagelige.

StubHub kan bruke sine informasjonskapsler eller tredjeparts informasjonskapsler når en bruker navigerer gjennom sider på nettstedet. Informasjonskapsler som kan brukes på sidene på nettstedet er kun knyttet til navigatøren av en bestemt datamaskin (en anonym bruker), og ikke navn og etternavn av brukeren i seg selv. Takket være informasjonskapsler er det mulig for StubHub å gjenkjenne navigasjonssystemet til de registrerte Brukerne etter at de har registrert seg den første gangen, og gjør det unødvendig å registrere seg for hvert besøk for å få tilgang til områder og Tjenester som er tilgjengelige eksklusivt for dem. Informasjonskapsler som brukes kan ikke lese informasjonskapsel-filer opprettet av andre leverandører. Brukere kan konfigurere sin navigatør for å bli informert på skjermen om mottak av informasjonskapsler, og å hindre installasjon av informasjonskapsler på harddisken. Se instrukser og håndbøker for din navigatør for mer informasjon.

Informasjonskapsler som brukes på sidene til nettstedet kan være styrt av StubHub, og da blir de levert fra de forskjellige servere som drives av dem, eller av serverne til bestemte tredjeparter som leverer tjenesten, og som leverer informasjonskapsler for StubHub, ( for eksempel informasjonskapsler som brukes for publisitet, og for å bestemme innhold, og de som lar brukeren visualisere publisitet, eller et visst innhold i gjeldende tid, frekvens og forhåndsbestemt form). I tillegg, for mer informasjon om Informasjonskapsler som brukes av StubHub, kan brukeren se Regler for informasjonskapsler.

15. Fjerning og suspensjon av tjenester

StubHub kan når som helst, og uten forutgående varsel, fjerne eller suspendere brukere som ikke er i samsvar med de gjeldende Vilkår og betingelser.

16. Varighet og oppsigelse

Gjengivelse av tjenestene på nettsiden, så vel som de andre tjenestene som gis, gjelder i prinsippet på ubestemt tid. StubHub har likevel rett til å avslutte eller suspendere nettstedstjenester, og/eller andre tjenester, når som helst. Når rimelig mulig, vil StubHub på forhånd varsle om oppsigelse eller suspensjon, så snart som mulig, for varsling om tjenestene på nettsiden og de andre tjenestene som tilbys.

17. Gjeldende lover og jurisdiksjon

Den medfølgende tjenesten på denne nettsiden, og de nåværende Vilkårene og betingelsene er regulert til alle tider, og i alle aspekter av spansk lov, og spansk lovgivning. For forbrukerne, vær oppmerksom på at de obligatoriske forbruksbeskyttelsesbestemmelsene i loven i den medlemsstaten du bor i også vil gjelde. Med unntak av juridisk forpliktelse som vil resultere i anvendelsen av en annen jurisdiksjon, vil partene, med uttrykte resignasjon av sine egne privilegier, sende inn alle kontroverser knyttet til etterlevelse og tolkning av gjeldende Vilkår og betingelser, til jurisdiksjonen og domstolene i Bilbao, Spania. Men partene vil gjøre sitt beste for å løse eventuelle konflikter på en vennlig måte.


1 juli 2019 Vi har oppdatert brukeravtalen

Viktige endringer inkluderer:

Kontrakts-enhet - vi endret seksjon 2 for å reflektere det at enheten som kunden inngår kontrakt med, kan variere ut i fra hvor arrangementet de kjøper eller selger en billett for befinner seg.

Ved å fortsette å ta i bruk StubHub og våre tjenester, aksepterer du de oppdaterte avtalene, merknadene og retningslinjer.

Endringene til brukeravtalen ble introdusert den 1 juli 2019 og tar effekt for alle brukere den 1 august 2019.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre våre web-tjenester. Hvis du fortsatt benytter nettsiden vår, anser vi at du samtykker til denne bruken. Lær mer om Retningslinjer for informasjonskapsler her.